Die Karte wird geladen ...


über Microsoft

Ürün ve servislerimiz ile ilgili en güncel bilgiye ula?abilece?iniz resmi Facebook sayfam?za ho?geldiniz... Microsoft Türkiye'yi twitter'da takip etmek için; http://twitter.com/MicrosoftTR Microsoft Türkiye, 1993 y?l?nda alt? ki?iyle ba?lad??? uzun maratonda, bugün 350’ye yak?n çal??an?yla birlikte ko?uyor. Türkiye, ayn? zamanda 79 ülkenin bulundu?u Microsoft Orta Do?u ve Afrika Bölgesi’nin de merkezi olarak yer al?yor. Microsoft, Türkiye’de de kurumlar ve bireylerin yeni ve önde olabilmeleri için, bili?imin tüm dünyada oldu?u gibi, ülkemizde de en fazla yat?r?m yap?lan alanlardan biri olmas? gerekti?ine inan?yor. Kuruldu?u günden bu yana ki?ilerin ve kurumlar?n gerçek potansiyellerini ortaya ç?karan yaz?l?mlar?yla insanlar? ‘her zaman, her yerden ve her cihazdan’ bilgiyle bulu?turan Microsoft Türkiye, 10 bini a?k?n bili?im ?irketinden olu?an ekosistemiyle Türkiye’nin bili?im gücü olmaya devam ediyor. Microsoft Türkiye’nin resmi Facebook sayfas?na ho? geldiniz: Fikirlerinize önem veriyoruz ve onlar? burada görmek istiyoruz. Payla??mlar?n?zda a?a??daki maddeleri göz önünde bulundurman?z? hat?rlat?r?z. . Link payla??yorsan?z ne hakk?nda oldu?una dair k?sa bir bilgi verin. Aç?klamas? olmayan linkleri kald?rabiliyoruz. . Sayfa üyeleri aras?nda yap?lan ki?isel sata?malar? silebiliyoruz. . Ki?isel bilgilerinizi (e-mail adresi, telefon numaras? gibi) herkesin görüntüleyece?i ?ekilde payla?mamaya dikkat edin. . Sald?rgan, ?rkç?, ayr?mc?, a?a??lay?c? ifadeler içeren payla??mlar kald?r?lacakt?r. . Di?er grup üyelerine yard?m etmek amaçl? payla??mlar? destekliyoruz. Fakat kendinizi Microsoft çal??an? de?ilseniz, çal??an?m?z gibi tan?tmamaya özen gösterin. . Facebook sayfam?z? ürün satmak, para toplamak, üye, takipçi, hayran kazanmak amaçlar?yla kullanmay?n. Keyifli payla??mlar.

Bewertung: 5 / 5 - 11420915

Straße: Rua do Fogo de Santelmo, Sandton

Telefon: (425) 643-0843

Website:

Anzeige
  • SQL Server 2008 desteği sona erdi! İşletmeniz risk altında olabilir! Hemen tıklayın, 3 yıl ücretsiz Azure avantajıyla yeniden güvenli bölgeye geçin. http://msft.it/6186T1pgo

  • SQL Server 2008 desteği sona erdi! İşletmeniz risk altında olabilir. Hemen tıklayın, 3 yıl ücretsiz Azure avantajıyla yeniden güvenli bölgeye geçin. http://msft.it/6187T13pS

  • Dünya Mutluluk Günü kutlu olsun! Tek tıkla Microsoft Teams’de GIF paylaşmayı öğrenin ve bir gülümsemeyle bu özel günde mutluluğu paylaşın. 😊 #InternationalDayOfHappiness #DünyaMutlulukGünü http://msft.it/6182T1D0s

Laden Sie Ihre Freunde zu Microsoft

Mit den Facebook-Freunde möchten Sie Microsoft zu besuchen?

Anzeige

768 haben bei Microsoft eingecheckt

Melden Sie sich an, um zu sehen, welche Ihrer Facebook-Freunde haben bei Microsoft eingecheckt

Anzeige

Überprüfen Sie in ein Hotel nach Ihrem Besuch in Microsoft

Hotel buchen


Vergleichen Sie mit anderen Orte

Microsoft

Microsoft

Keine Orte zu vergleichen

Planen Sie Microsoft zu besuchen?

Melden Sie sich an, um zu sehen, ob es irgendwelche Angebote von Microsoft

Login

Rezensionen


Platz Vorschläge von deinen Freunden

Von dem Facebook-Freunde würden Sie gerne Ortempfehlungen zu erhalten?

Wählen Sie Freunde

Orte in der Nähe von Ihnen

Möchten Sie in der Nähe von Ihnen interessante Orte zu sehen?


Platz Benachrichtigungen von Freunden

Von dem Freunde würden Sie Platz Mitteilungen wie

Wählen Sie Freunde
Anzeige